Trách nhiệm xã hội

Là một thành viên của Tập đoàn Louistar Việt Nam, Louistar Seed không chỉ định hướng kinh doanh với mục tiêu lợi nhuận, mà còn có trách nhiệm với xã hội và môi trường. Chúng tôi tự hào là một tập đoàn gắn kết với lòng tự hào dân tộc và cam kết mang nông sản Việt đến thế giới.

louistar15

Chúng tôi tận dụng và phát triển tối đa tiềm năng nông sản Việt, từ việc chọn lựa giống cây trồng, quy trình sản xuất, đến chất lượng và an toàn của thành phẩm, cam kết cung cấp các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế và có thể truy xuất nguồn gốc minh bạch.

louistar16

Louistar Seed không chỉ xem việc phát triển bền vững nông sản Việt là mục tiêu kinh doanh, mà còn là một trách nhiệm xã hội. Chúng tôi cam kết thực hiện các hoạt động xã hội nhằm góp phần vào sự phát triển toàn diện của cộng đồng, tích cực hỗ trợ các dự án giáo dục, y tế và phát triển nông thôn, nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân Việt Nam.

louistar17

Ngoài ra, chúng tôi cũng coi trọng việc bảo vệ môi trường và sử dụng các phương pháp sản xuất bền vững, áp dụng các công nghệ tiên tiến và quy trình sản xuất có hiệu suất cao để giảm thiểu tác động đến môi trường, cam kết tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường và thúc đẩy sự phát triển nông nghiệp hài hòa với thiên nhiên.

Với tất cả những cam kết và trách nhiệm trên, Louistar Seed không ngừng nỗ lực để trở thành một tập thể xuất sắc và có vai trò quan trọng trong việc phát triển bền vững nông sản Việt Nam, góp phần tạo dựng một xã hội thịnh vượng và môi trường sống bền vững.