Vùng nguyên liệu

Nhà máy sản xuất lúa gạo Louistar Seed được đặt tại tỉnh Đồng Tháp – một vùng nguyên liệu phong phú, được biết đến với đất đai màu mỡ và khí hậu thuận lợi, tạo điều kiện tuyệt vời cho trồng trọt lúa gạo chất lượng cao.